فلزیاب امینی 09053972328 ارائه انواع سیستم های فلزیاب معدنیاب حفره یاب http://www.aminifelezyab.ir 2020-11-28T05:55:25+01:00 text/html 2019-07-17T15:23:04+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای فلزیاب تصویری فیوچر او کا ام http://www.aminifelezyab.ir/post/39 <div style="text-align: right;">فلزیاب تصویری فیوچر او کا ام</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367006150/amoodi_weblog.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فیوچر 2019</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :فلزیاب نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 24&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div style=""><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;" style=""><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;" style=""></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div style=""><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div style=""><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div><div style=""><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div><div style=""><br></div><div style=""><hr></div><div style=""><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;">فلزیاب تصویری فیوچر 2019</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><li style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</span></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">عمق کاوش مفید 24متر</span></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div> text/html 2019-06-28T03:41:33+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای سیستم فلزیاب تصویری بیونیک http://www.aminifelezyab.ir/post/36 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">سیستم تصویری تری دی ورژن بیونیک</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدل 2019&nbsp;</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8364998576/alan.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به همراه سوپر سنسور</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به همراه لبتاب</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :فلزیاب نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div></div></div></div><div style=""><hr><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div> text/html 2019-06-27T10:44:59+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای معرفی سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن ورژن جدید http://www.aminifelezyab.ir/post/34 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4" color="#ff0000"><b>سیستم فلزیاب تصویری روور یو سی مکس ( هند اسکن ) ورژن جدید</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364948976/alan2.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><div style="font-size: 10.6667px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div></div><div><div style="font-family: Tahoma;"><div style=""><hr><br></div><div style=""><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div><div style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8364950150/whatsapp_logo_Copy.webp.html" alt=""></div></div></div></div> text/html 2019-05-12T09:18:27+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای آموزش ساخت مدار فلزیاب http://www.aminifelezyab.ir/post/27 <div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;">دوستان عزیز فایل آموزشی ساخت مدار&nbsp;</span><a title="مرجع فروش کیت فلزیاب" href="http://www.felezkit.blogfa.com/" data-mce-href="http://www.felezkit.blogfa.com" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;">فلزیاب</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;رو برای شما آماده کرده ام . مناسب برای علاقمندان و افرادی که اطلاعاتی از الکترونیک لحیم و لحیم کاری دارند . به همراه فایل هگز</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8360231942/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8237870950/felezkit.rar.html" target="_blank" title=""><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><b>برای دانلود رایگان فایل لطفا کلیک کنید</b></font></a></div> text/html 2019-05-12T09:06:46+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای کتاب آموزشی در رابطه با مدارها و نکات آموزشی انواع فلزیاب http://www.aminifelezyab.ir/post/26 <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;">فایل پی دی اف کتاب آموزشی برای آشنایی با سیستم های انواع فلزیاب و مدار ها ساخت لوپ و... که توسط دوست خوبمون اسکن شده و رایگان در اختیار علاقمندان قرار داده است&nbsp;</span></strong><div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma" size="3"><b><br></b></font></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8360230484/ou39_ketab_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8360230568/zgz_ketab_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8246226050/book_metal_detector.zip.html" target="_blank" title=""><b><font size="5" color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">برای دانلود کتاب لطفا کلیک کنید</font></b></a></div> </div> text/html 2019-05-03T14:58:54+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن ورژن جدید http://www.aminifelezyab.ir/post/24 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: large;">سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن ورژن جدید</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8359324250/HAND_SCAN_NEW_SMALL212_Copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 6&nbsp; متر</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div></div><hr><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div> text/html 2019-05-03T14:33:06+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن ورژن جدید http://www.aminifelezyab.ir/post/23 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: large;">سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن ورژن جدید</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8359324250/HAND_SCAN_NEW_SMALL212_Copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 6&nbsp; متر</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"></p><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(6, 48, 96); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(6, 48, 96); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></div></div><p></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div></div></div><hr><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul><hr></div> text/html 2019-05-03T14:09:03+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای معرفی سیستم جدید هند اسکن کم حجم و کاربردی http://www.aminifelezyab.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="">معرفی سیستم جدید هند اسکن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="">&nbsp;کم حجم وکاربردی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8359322034/fgkjfj.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><hr><div><font size="5"><a href="https://www.aparat.com/v/1FQ0w" target="_blank" title="">متعلقات همراه سیستم هند اسکن</a></font></div><div><font size="5"><a href="https://www.aparat.com/v/1FQ0w" target="_blank" title="">برای مشاهده لطفا کلیک کنید</a></font></div><div><a href="https://www.aparat.com/v/1FQ0w" target="_blank" title=""><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://s9.picofile.com/file/8359322634/_lmf_vdmjbk_jmklnhjklhm.JPG" alt="undefined"></a></div><div><br></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 6&nbsp; متر</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><b><font size="2">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</font></b></div><div><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff6666" size="4">09053972328</font></b></div><div><hr></div><div><span data-mce-style="font-size: large;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></span></div><div><br></div></div> text/html 2019-04-26T16:12:47+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای نحوه نقطه یابی سریع قبل از اسکن توسط سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک http://www.aminifelezyab.ir/post/21 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5"><b style=""><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5"><b style="">نحوه نقطه یابی سریع قبل از اسکن توسط سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک برای مکان هایی که نسخه داریم و یا مشکوک هستیم با گزینه تست سنسور...&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5"><b style=""><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.aparat.com/v/HNlPI" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8358661384/gfgh.JPG" alt=""></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><a href="https://www.aparat.com/v/HNlPI" target="_blank" title="">برای مشاهده ویدیو لطفا کلیک کنید</a></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div></div></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div></div> text/html 2019-04-26T15:30:10+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای اسکن سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک http://www.aminifelezyab.ir/post/19 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(72, 75, 98);"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(72, 75, 98);"><font size="4">اسکن های گرفته شده سیستم تری اسکن ورژن بیونیک</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(72, 75, 98);"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/4Yh6d" target="_blank" title="اسکن"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8358658876/Capture.JPG" alt=""></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>برای مشاهده ویدیو لطفا کلیک کنید</b></font></div></a></div> text/html 2019-03-15T10:13:33+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای معرفی سیستم فلزیاب تصویری همراه با تبلت مهندس امینی http://www.aminifelezyab.ir/post/8 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">معرفی سیستم تری دی اسکن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;ورژن 2018 به همراه تبلت و متعلقات&nbsp;</font></div> [<div id="15526573724002498"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Aiz5L/vt/frame"></iframe></div></div>] <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">سیستم تصویری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">به همراه تبلت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">عمق : 10 متر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">نوع کاوش : نقطه زن تصویری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><hr><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: x-large; background-color: rgb(255, 0, 0);">تماس ، تلگرام ، واتس آپ :&nbsp;&nbsp;</span></div><div style=""><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div></div> text/html 2019-03-14T16:16:11+01:00 www.aminifelezyab.ir زیرخاکی ها فلزیاب حرفه ای تست سنسور سستم تری دی اسکن ورژن بیونیک http://www.aminifelezyab.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></b></div><div>[<div id="15525927108687248"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/01AKD/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><b><br></b><div style="text-align: center;"><b style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تست</font></b><font size="5"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;سنسور سیستم فلزیاب</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;تری دی اسکن</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;ورژن بیونیک&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عمق : 8 متر</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نوع کاوش : نقطه زن تصویری</font></b></font></div><hr><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><br></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367006918/ContactUs_fa_1_.png" alt=""></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">واتس آپ و تلگرام</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="Mihan-Yekan" size="7">09053972328</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br></strong></div></div></div>